MAYA

prekladateľské služby || slovenský jazyk - nemecký jazyk

Profil firmy

Vitajte na mojej stránke

Ponúkam Vám odborné preklady a preklady so súdnym overením (s doložkou súdneho prekladateľa).

Nemeckým jazykom sa zaoberám profesionálne od r. 1990, kedy som štátnou skúškou ukončila štúdium germanistiky a slovakistiky na FFUPJŠ v Prešove. Okrem študijnej stáže na F.Schiller-Universität v Jene som absolvovala množstvo ciest do nemecky hovoriacich krajín. Mám za sebou vyše trinásťročnú prax v nemeckom jazyku a prekladateľské skúšky na krajskom súde, ktorými som získala dekrét súdneho prekladateľa jazyka nemeckého.

Referencie predložím na požiadanie.

Kontakt:

Mgr. Mária Sopková
Partizánska 700/51
058 01 Poprad
tel.: +421 905 350 770
e-mail:
info@maya123.sk
preklad@maya123.sk


©2005 MAYA Všetky práva vyhradené.